Mae gwersi peripatetig bellach wedi ail ddechrau yn y cyfnod uwchradd ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Os oes gan eich mab/merch ddiddordeb mewn derbyn unrhyw wersi cerdd, cysylltwch â Mr Jenkins ar gj@llanfyllin.powys.sch.uk.  

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig: 

Chwythbrennau (Ffliwt, clarinét, sacsoffon)

Pres 

Piano 

Drymiau 

Lleisiol 

Gitâr 

Os oes gan eich plentyn diddordeb mewn unrhyw offeryn arall, rhowch wybod ac mi wnawn ni geisio trefnu hyn. Bydd yr anfoneb yn cael ei hanfon yn syth at y rhiant pob hanner tymor ac mae’r gost yn £8 y wers. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu. 


Peripatetic lessons have now restarted on the secondary phase for this academic year. Should your child like to start any music lessons this year please contact Mr. Jenkins on gj@llanfyllin.powys.sch.uk.  

We currently have the following lessons on offer: 

Woodwind (Flute, Clarinet, Saxophone) 

Brass 

Piano 

Drums 

Voice 

Guitar 

Should your son/daughter wish to learn any other instrument, please let us know and we will see if we can organise this. Lessons are invoiced directly to parents every half term and are invoiced at £8 per lesson.  

Should you have any questions, please do not hesitate to get in touch.