Mae disgyblion y cyfnod sylfaen wedi cael copi caled ar sut i gael mynediad i J2Launch. Ond, gallant ddefnyddio tudalennau 1 a 2 i gael mynediad i HWB.

Dysgu Adref Ysgol Llanfyllin


Foundation phase pupils have been given a printout copy how to access J2Launch. But, can use pages 1 and 2 to access HWB.

Ysgol Llanfyllin – Home Learning