Yr wythnos hon bu myfyrwyr Bl 5 a 6 yn manteisio ar weithdai safle’r cyfnod uwchradd. Gan weithio gyda Mr Wood a Mrs Thomson mae’r myfyrwyr yn dylunio a chreu eu haddurniadau Nadolig eu hunain allan o acrylig ac MDF.  


Students from Years 5 and 6 have been taking full advantage of the secondary site school workshops this week. Working with Mr Wood and Mrs Thomson the students are designing and making their own Christmas decorations out of acrylic and MDF.