Yn eisiau cyn gynted ag y bo modd
HYFFORDDWR DYSGU ÔL 16
Cytundeb Tymor Penodol hyd at Orffennaf 31ain 2021 – Yn ystod tymor yr ysgol yn unig
32.5 awr yr wythnos, Gradd 6
Cyfradd pro rata o £ 21,748 y flwyddyn. £ 10.97 yr awr.

Mae’r Llywodraethwyr ar hyn o bryd yn chwilio am Hyfforddwr Dysgu i gefnogi ein disgyblion 6ed dosbarth yn ystod y cyfnod adfer ar ôl Covid 19.

Mae’r penodiad yn ddibynnol ar eirda boddhaol, gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cadarnhad o gofrestriad gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg a phob gwiriad perthnasol arall.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jean Brown trwy e-bost ar jb@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch 01691 648391.


Required as soon as possible
POST 16 LEARNING COACH (Mentor)
Fixed Term Contract to 31st July 2021- School term time only
32.5 hours per week, Grade 6
Pro rata rate of £21,748 per annum. £10.97 per hour.

The Governors are currently seeking to employ a Learning Coach to support our 6th form pupils during the post Covid 19 recovery period.

This position is subject to satisfactory references, enhanced DBS check, EWC registration and all other relevant clearances.

For further information contact Jean Brown by email on jb@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone 01691 648391.