Bydd diwrnod Mabolgampau y cyfnod cynradd dydd Mawrth nesaf (5.7.22) os yw’r tywydd yn caniatau. 

Gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol mewn crys polo gwyn, siorts a threinyrs addas. Er mwyn ymarfer, gofynnwn i ddisgyblion ddod a’u treinyrs i’r ysgol mewn bag bob dydd. 

Dyma fydd trefn y dydd; 

  • 10:00 – Gweithgareddau maes 
  • 1:00 – Gweithgareddau trac 
  • Mi fydd y mabolgampoau wedi gorffen erbyn diwedd y dydd. 

Mae croeso i chi ddod i wylio’r holl weithgareddau neu rhan o’r diwrnod. Byddwn yn cadarnhau trefniadau parcio a.y.y.b. erbyn diwedd yr wythnos. 


The primary phase sports day will be held next Tuesday (5.7.22) weather permitting.  

We ask pupils to come to school in their white polo shirt, shorts and suitable trainers. We ask pupils to bring their trainers to school in a bag every day in order for us to practice.  

Here is the order of the day; 

  • 10:00 – Field events 
  • 1:00 – track events 
  • Sports day will finish by the end of the day. 

You’re welcome to come and watch all activities or part of the day. We will confirm parking arrangements etc by the end of the week.