Llongyfarchiadau eto i’r cast cryf o 110 o ddisgyblion sydd am gymryd rhan yng nghynhyrchiad Ysgol Llanfyllin o Matilda. Mi fydd ymarferion Matilda yn dechrau ar gyfer y cast cyfan nos Fawrth yr wythnos hon, Medi 20fed, tan 4:30 a phob nos Fawrth ar ol hynny yn theatr yr Ysgol. Bydd amserlen gyda’ch plentyn yn yr ymarfer cyntaf. Bydd ymarferion y prif gymeriadau ar nos Fercher yn dechrau o’r wythnos canlynol (sef Mercher 28ain) wedi i nhw dderbyn eu hamserlen nos Fawrth. Edrych ymlaen 🎶 🎭


Warm congratulations again to the 110 strong cast of Ysgol Llanfyllin’s school production of Matilda. Rehearsals will start for the musical this Tuesday 20th September until 4:30pm and will continue weekly until the performance. Your child will receive a timetable in the first rehearsal. The principal characters rehearsal schedule will be given out in the first rehearsal on Tuesday along with their script and therefore the Principal character rehearsals will start from Wednesday 28th September as according to the timetable. Looking forward to it! 🎭🎶