Y tymor yma mae Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn astudio’r Ail Ryfel Byd. Rydym felly wedi gwahodd   Mr Tony Cape i ddod i mewn i’r ysgol Dydd Iau Tachwedd 10fed. Bydd Mr Cape yn dod ac amrywiaeth o arteffactau gyda fo, gan roi cyfle i’r disgyblion gyflawni gwahanol dasgau yn ystod y dydd.

I gyfoethogi’r profiad, rydym yn gobeithio y bydd y disgyblion yn dod i’r ysgol y diwrnod hwnnw wedi gwisgo fel faciwîs o’r Ail Ryfel Byd.


This term Year 5 & 6 have been studying the Second World War. We have therefore invited Mr Tony Cape into school on Thursday the 10th of November.  Mr Cape will bring with him an array of artefacts, providing the pupils with the chance to complete a variety of different tasks throughout the day. 

To enhance the experience, we are hoping that the pupils will come to school that day dressed as WWII evacuees.