Neges i’ch hatgoffa;

Yfory, byddwn yn dathlu diwrnod ‘Diabietes UK’ a diwrnod ‘Plant mewn Angen’.

I godi arian ar gyfer yr elusenau yma, mae’r Cyngor Ysgol yn gofyn i bawb i wisgo dillad eu hunain yfory, Tachwedd 19eg am gyfraniad o £1. Mae croeso i chi gyfrannu mwy os yr ydych yn dymuno, ond o ganlyniad i Covid, nid yw’n bosib rhoi newid.


Reminder;

Tomorrow, we will be celebrating ‘Diabetes UK’ day and ‘Children in need’.

In order to support these charities, the School Council have discussed various ideas. They kindly ask that pupils come to school tomorrow, November 19th in non uniform for a contribution of £1. You’re welcome to donate more if you wish, however, due to Covid, no change can be given.”