Dyma becyn gwybodaeth byr a baratowyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r cynnig o frechlyn i unigolion 12-15 oed.


Here’s a short information pack prepared by Public Health Wales which includes information about the offer of vaccination to 12-15 year olds.