Sesiwn gyntaf llwyddiannus iawn i Academi Adeiladu SWG y bore yma. Yn y llun mae Keith Rimmer o SWG yn dangos i’r grŵp sut i adeiladu ffram pared. Bydd y myfyrwyr yn awr ag amser i roi’r sgiliau y maent wedi’i dysgu ar waith cyn y sesiwn nesaf ym mis Tachwedd ar blymio.

Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran.

A really successful first session for the SWG Construction Academy this morning. Pictured is Keith Rimmer from SWG demonstrating how to build a stud wall to the group. The students will now have time to put the skills they have learnt into action before the next session in November on plumbing.

Big thank you to all involved.