Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am lanhawr/wraig barhaol i lanhau’r ysgol  ar ddiwedd y diwrnod ysgol o 3.30 yp. tan 6.30 yh. Ddydd Llun i Ddydd Gwener – 15 awr yr wythnos. Byddai’r swydd yn dechrau mor fuan â phosib.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybodaeth bellach am y swydd hon, yna cysylltwch â Jean Brown ar 01691 648391 neu e-bost  jb@llanfyllin.powys.sch.uk. Bydd angen derbyn pob cais erbyn 27/05/22 am 3.00yp.

Telir £9.60 yr awr am y swydd hon.


We are currently seeking to employ a permanent cleaner to clean at the end of the school day from 3.30pm to 6.30pm, Monday to Friday – 15 hours per week.  The post would start as soon as possible.

If you would be interested in finding out more about this post, please contact Jean Brown on 01691 648391 or email jb@llanfyllin.powys.sch.uk.  All applications need to be received by 27/05/22 at 3pm.

The post will be paid at £9.60 per hour.