Nodyn i’ch hatgoffa;

Trip Bl 3 a 4 (a Bl 2 Mr Doolan), Dydd Mawrth, 4ydd o Hydref. Mae angen bod yn ysgol erbyn 8:15 y.b. Bydd eich plentyn angen côt law, esgidiau glaw a bocs bwyd. Byddwn nôl erbyn diwedd y dydd.


Reminder;

Year 3 & 4 (and Mr Doolan’s year 2) trip, Tuesday, 4th of October. Your child will need to be in school by 8:15 a.m.. They will need a coat, wellies and a packed lunch. We will be back by the end of the school day.