Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi hunangyfeirio at wasanaeth cwnsela Kooth?  Mae Kooth yn cynnig cymorth iechyd a lles emosiynol i bobl ifanc 10+ oed. Ewch i www.kooth.com i am ragor o wybodaeth neu i gyfeirio eich hun ar gyfer cwnsela wyneb yn wyneb.  Llenwch eu ffurflen ar-lein: https://tinyurl.com/PowysKoothF2FSelfReferral

Yma yn y Cyngor rydym hefyd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau iechyd a lles emosiynol, edrychwch ar ein gwefan am ragor o fanylion: https://cy.powys.gov.uk/article/8856/Gwasanaethau-Iechyd-a-Lles-Emosiynol-i-Blant-Pobl-Ifanc-a-Theuluoedd


Did you know you can self-refer to Kooth counselling service? Kooth offer emotional health and wellbeing support for young people aged 10+. Visit www.kooth.com for more information or to refer yourself for face-to-face counselling fill out their online form: https://tinyurl.com/PowysKoothF2FSelfReferral

Here at the Council we also provide a variety of emotional health and wellbeing services, check out our website for more details: https://en.powys.gov.uk/article/8831/Emotional-Health-and-Wellbeing-Services-for-Children-Young-People-and-Families