Cafodd y criw bach yma dipyn o hwyl lawr yn y Dolydd efo’r @Welsh Whisperer prynhawn dydd Llun. Rydym yn gobeithio ei groesawu yn ol i weithio efo gweddill y disgyblion. Cadwch lygaid allan amdano yn Llanfyllin yr wythnos hon.


This little group had a lot of fun at the Dolydd with the @Welsh Whisperer on Monday afternoon. We’re hoping to welcome him back again to work with the rest of the pupils. Keep an eye out for him in Llanfyllin this week