1-7 Chwefror 2021 yw Wythnos Iechyd Meddwl Plant. Thema eleni yw Mynegwch eich Hun. Mae Place2Be wedi creu gweithgareddau ac adnoddau i helpu plant (ac oedolion) i archwilio’r gwahanol ffyrdd y gallant rannu eu meddyliau, eu teimladau a’u syniadau. Mae yna lawer o adnoddau ar wefan Wythnos Iechyd Meddwl Plant y gallwch eu defnyddio gyda’ch plentyn gartref; gan gynnwys syniadau gweithgaredd, awgrymiadau i rieni a gofalwyr.
Ewch i www.childrensmentalhealthweek.org.uk  i ddarganfod mwy.


1-7 February 2021 is Children’s Mental Health Week. This year’s theme is Express Yourself. Place2Be has created activities and resources to help children (and adults) to explore the different ways that they can share their thoughts, feelings and ideas. There are lots of resources on the Children’s Mental Health Week website that you can use with your child at home; including activity ideas, tips for parents and carers.

Visit  www.childrensmentalhealthweek.org.uk to find out more.