11/12/20 – Diwrnod Siwmper Nadolig £1 at elusen Achub Plant.
14/12/20 – Diwrnod olaf dod a chardiau Nadolig i mewn i ffrindiau. Byddwn yn dosbarthu y cardiau Dydd Iau / Gwener yn dilyn hyn arol cyfnod dan glo.
15/12/20 – Diwrnod cinio Nadolig.
18/12/20 – Plant i wisgo dillad eu hunain ar gyfer parti bach dosbarth.


11/12/20 – Chrismas Jumper day £1 towards Save the Children charity.
14/12/20 – Last day to bring in Christmas cards for friends. We will be sorting the cards on Thursday/Friday following quarantine and sorting.
15/12/20 – Christmas dinner day.
18/12/20 – Pupils to wear their own clothes for a class party.