Efallai bod eich plentyn/plant wedi dweud wrthych, cawsom ymarfer tân yn yr ysgol heddiw. Hoffem ddiolch i’r disgyblion am eu hymddygiad rhagorol a’n galluogodd i gynnal ymarfer diogel ac effeithlon.


As your child/ren may have told you, we had a fire drill at school today. We would just like to thank the pupils for their excellent behaviour which enabled us to run a safe and efficient drill.