Cyfarfod Cyfeillion yr Ysgol – Friends of the School Meeting 26.4.18 – 3.30 yp/pm

Bydd cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 26ain o Ebrill yn yr Ysgol am 3.30 y.p.

Rydym am drafod Ffair yr Haf ac hefyd syniadau i ddathlu 50 mlynedd ers agor yr Ysgol.

Croeso cynnes iawn i aelodau newydd.  Edrychwn ymlaen i weld wynebau cyfarwydd â hefyd rhai newydd.    Diolch.

 

Our next meeting is on Thursday 26th April at 3.30 p.m. at the School.  

We will be discussing the Summer Fayre and also ideas for celebrating 50 years since the school opened.

New members are welcome.  We look forward to seeing old and new faces..        Thank you.