Cyfarfod Diolchgarwch – Harvest Festival

Cofiwch am ein cyfarfod diolchgawrch prynhawn dydd Mercher am 1:30 yng nghapel Tabernacl.

Eleni bydd casgliad tuag at Sea Life Trust a Chronfa Lingen Davies. Dewiswyd yr elusen Lingen Davies er cof am Helen Davies a bu farw yn ddiweddar. Mi oedd Mrs Davies yn aelod gwerthfawr o’r ysgol am 31 o flynyddoedd tan iddi ymddeol 4 mlynedd yn ol. 

 

A reminder that out Harvest festival is Wednesday afternoon at 1:30 at the Tabernacl Chapel.

This year our collection will go towards Sea Life Trust and Lingen Davies Trust. The Lingen Daveis Trust has been chosen in memory of Helen Davies who passed away recently. Mrs Davies was a valuable member  member of staff for 31 years until she retired 4 years ago.