O yfory ymlaen, bydd disgyblion CA2 (Bl 3-6) mewn un swigen fawr. Mae hyn yn golygu gall y disgyblion gymysgu ar yr iard ac yn ystod gweithgareddau ychwanegol cyn ddiwedd y tymor.


From tomorrow onwards, Key Stage 2 pupils (Years 3-6) will be in one mega-bubble. This means that pupils can mix on the yard and during additional activities before the end of term.