Cyfnod Mamolaeth Mrs Vaughan Maternity Leave

Fy niwrnod olaf yn yr ysgol heddiw. Diolch i chi am eich cymorth ac eich cydweithrediad.
Atodaf lythyr am drefniadau yr ysgol o wythnos nesaf ymlaen.
It was my last day at school today. Thank you for your support and your co-operation.
Attached is a letter  regarding the school’s arrangement from next week onwards.
 
Hwyl fawr,
Mrs Vaughan