Cylchgrawn WCW Magazine

Mae cylchgrawn WCW a’i Ffrindiau i blant o 3 – 7 oed.  Bydd yn eu helpu i ddysgu Cymraeg a chael hwyl ar yr un pryd.

Trefnwch i archebu copi o WCW trwy’r ysgol.

WCW and friends is a comic for children up to 7 years old. It will help them learn Welsh and have fun at the same time.

Arrange to order a copy of WCW through school.