Cyngerdd Nadolig – Christmas Concert

Dim yn hir rwan tan nosweithiau y cyngherddau Nadolig.

CYNGERDD NADOLIG  2018  CHRISTMAS CONCERT

Nos Iau, Rhagfyr 6ed am 6.30 y.h.

 Nos Wener, Rhagfyr 7fed am 6.30 y.h.

yn Theatr Llwyn, Llanfyllin

Bydd y tocynnau yn cael eu hanfon adref yfory.

Cofiwch;

  • mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol ar gyfer y ddwy noson
  •  sicrhau fod eich plentyn / plant yn cyrraedd y theatr erbyn 6 o’r gloch er mwyn gwisgo.
  • Gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref ar ôl y perfformiadau am tua 8.15 y.h.  Os nad ydych yn y cyngerdd bydd plant Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn barod i’w casglu o’r ffreutur am 7.15 y.h. a bydd plant Blwyddyn 3 a 4 yn barod am 7.45 y.h.

Os oes unrhyw broblemau ynglyn â’r trefniadau uchod gadewch inni wybod ar unwaith os gwelwch yn dda ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Mae tocynnau dal ar gael. Cysylltwch a’r swyddfa yfory.                                            

Diolch am eich cyd-weithrediad. 

 

Not long to go now!

Thursday the 6th of December at 6.30 p.m.

Friday 7th December at 6.30 p.m.

in Theatr Llwyn, Llanfyllin

 Tickets will be sent home tomorrow.

Remember;

  • It’s important your child attends both concert.
  • Children need to arrive at the theatre by 6.00 p.m.  to get changed into their costumes.
  • Performances will end at about  8.15pm.  However, if you are not attending the performance, Reception, Year 1 and Year 2 children will be ready for collection from the canteen at 7.15 p.m. and Year 3 & 4 children will be ready at 7.45 p.m. 

If there are any problems concerning the above arrangements, please let us know as soon as possible and we will do our best to help.

We still have tickets available. Please contact the office tomorrow.

Thanking you for your co-operation.