Rydym falch iawn i gyflwyno ein Cyngerdd Nadolig rhithiol 2021. Da iawn enfawr i bob disgybl talentog sydd wedi cyfrannu i’r cyngerdd. Nadolig Llawen!


We are proud to present our virtual Christmas Concert 2020. A massive well done to all our talented pupils who have contributed to the concert. Merry Christmas!