Cyngor Ysgol / School Council

Mae’r Cyngor yn cyfarfod pob Hanner Tymor i drafod syniadau’r disygblion.
The Council meets every Half Term to discuss pupils’ ideas.

Aelodau’r Cyngor eleni / This year’s Council members are

Ioan, Glesni, Lani, Sam, Sion, Sophie, Lizzie-May, Gethin, Celyn, George.