Cynllun bl 3, 4, 5 a 6/ Year 3, 4,5 &6 planner

Gobeithio eich bod yn iawn a bod y plant sydd wedi bod yn yr ysgol wythnos yma wedi mwynhau. Roedd hi’n braf iawn eich gweld chi gyd eto. 

Yn atodol mae cynllun prosiect ar gyfer blynyddoedd 3-6. Gadewch i’r ysgol wybod drwy ebost os oes unrhyw broblem.

We hope that you are all well and the pupils that came to school this week enjoyed their time. It was lovely to see you all again.

Attached is the planner for years 3-6, a project task. Let the school know via email if there is a problem.

Diolch

fy mhrosiect

My Project Task