Cynllun wythnos 10/week 10 planner

Bore da, ymddiheuriadau am beidio a rhoi hwn ymlaen yn gynt. Problemau technegol!

Rydym wythnos yma yn croesawu nifer o blant yn ol i’r ysgol ac os ydych yn dod yn edrych ymlaen at eich gweld.

Dyma gynllun ar gyfer yr wythnos yma. Cofiwch gysylltu gyda’r ysgol os oes unrhyw broblem.

Diolch

Good morning! Apologies for not putting this on sooner, but there has been a technical hitch this morning.

This week we look forward to welcoming a number of pupils back into school.

This is the plan for this week. Remember to contact the school if there are any problems.

Wythnos 10 29.06.20 CS

Bl 3&4 – WYTHNOS 10 – 29.6.2020 (1)BEJ (1)

Bl 5&6 – WYTHNOS 10 – 25.6.2020 (1)