Cynllun wythnos 12/ week 12 planner

Noswaith dda! Gobeithio eich bod yn iawn ac wedi mwynhau eich penwythnos. Yn atodol mae cynllun wythnosol ar gyfer dosbarthiadau Mrs S Martin a Ms Rh Griffiths. Mae dosbarthiadau blynyddoedd 3,4,5 a 6 yn parhau gyda’u gwaith prosiect. Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau yna cysylltwch gyda’r ysgol.

Good evening! We hope that you are well and had an enjoyable weekend. Attached is an outline of the weekly planner for Mrs S Martin and Ms Rh Griffiths classes. Years 3,4,5 & 6 will need to continue to work on their project. If you have any questions please contact the school.

Diolch

Wythnos 12 13.07.20 CS