Cynllun wythnos 8/ Week 8 planner

Bore da! Gobeithio eich bod yn iawn ac yn barod ar gyfer wythnos 8 o ddysgu o bell. Os nad ydym eisioes wedi, yr wythnos hon mi fyddwn fel ysgol yn cysylltu gyda chi, er mwyn cael sgwrs sydyn ac i ddal fyny. Fel o’r blaen mi fydd hwn yn alwad heb rif ar eich ffôn.

Os oes unrhyw broblem yna chysylltwch gyda’r ysgol ar office@llanfyllin.powys.sch.uk

Yn atodol mae amlinelliad o’r cynlluniau ar gyfer yr wythnos yma.

Good Morning! We hope that you are well and ready for week 8 of distance learning. As a school this week, if we haven’t already done so, we will be contacting you for a quick catch up. Like last time this will be a ‘withheld’ number on your phones.

If you have any problems, please contact office@llanfyllin.powys.sch.uk

Attached is an outline of plans for the week.

Diolch

Wythnos 8 15.06.20 CS

Bl 3&4 – Wyth 8 – 15.6.2020

Bl 5&6 – Week 8 – 15.6.2020