Cynllun wythnos 9/ week 9 planner

Bore da! Gobeithio bod pawb yn iawn ac wedi mwynhau eich penwythnos. Dyma amlinelliad o gynlluniau yr wythnos yma. Cofiwch gysylltu gyda’r ysgol os oes unrhyw broblem ar: office@llanfyllin.powys.sch.uk

Os nad ydych eisioes wedi, cofiwch lenwi yr holiadur hwb ar gyfer weithwyr allweddol sydd ar  yr app, erbyn canol dydd heddiw os gwelwch yn dda.

Good Morning! We hope that you are well and enjoyed your weekend. Here is an outline of the planning for this week. Remember to contact the school on : office@llanfyllin.powys.sch.uk if you have any problems.

If you have not already done so, could you remember to fill the keyworker hub questionnaire that is on the app by midday today please.

Diolch yn fawr.

Wythnos 9 29.06.20 CS

Bl 3&4 – WYTHNOS 9 – 22.6.2020

Bl 5&6 – WYTHNOS 9 – 22.6.2020