Cynllyn wythnos 13/ week 13 planner

Noswaith dda! Gobeithio eich bod wedi mwynhau eich penwythnos. Dyma gynllun wythnosol 13 a’r olaf cyn gwyliau haf. Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth a’ch gwaith caled yn cefnogi eich plentyn gyda dysgu o bell. Fel yr wythnos diwethaf mi fydd blynyddoedd 3,4 ,5 a 6 yn parhau gyda’u prosiect ac yn atodol  mae cynllun wythnosol y Cyfnod Sylfaen. Fel arfer cysylltwch gyda’r ysgol os oes ganddoch unrhyw gwestiynau.

Good evening! We hope that you have enjoyed your weekend. This is the week 13 planner and the last before the summer holidays. We would like to thank you for your hard work in supporting your child during distance learning. Like the previous week, years 3, 4,5 and 6 will continue with their project and attached is the plan for Foundation Phase classes. As always please contact the school if you have any questions.

Diolch

Wythnos 13 17.07.20 CS