Byddwn yn cynnal cyfarfod ymgynghori ar-lein a sesiwn holi ac ateb i ymateb i unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â’r newid amser arfaethedig ar gyfer y diwrnod ysgol. Cynhelir y cyfarfod ar-lein ddydd Llun 10 Mehefin am 6pm.

Gallwch gael mynediad i’r cyfarfod drwy’r ddolen hon: http://tiny.cc/yl-school-day

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIzNWY5MGUtN2M3ZC00YWVkLWI1YzQtMGUwZmY5NTMyMDVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c00d408-4b6e-4922-8783-135347899c0e%22%2c%22Oid%22%3a%226a574979-ea44-4bba-b1c3-105862031050%22%7d


We will be holding an online consultation meeting and Q&A session to respond to any questions you might have regarding the proposed change of time for the school day. The meeting will be held online on Monday 10th June at 6pm.

You can access the meeting via this link: http://tiny.cc/yl-school-day

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIzNWY5MGUtN2M3ZC00YWVkLWI1YzQtMGUwZmY5NTMyMDVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c00d408-4b6e-4922-8783-135347899c0e%22%2c%22Oid%22%3a%226a574979-ea44-4bba-b1c3-105862031050%22%7d

Mr Dewi Owen
Pennaeth / Headteacher
Ysgol Llanfyllin