Cynulliad Ymadawyr Blwyddyn 6 / Year 6 Leavers Assembly

A message for Year 6 pupils. We very much look forward to seeing you tomorrow for your leavers assembly at 1pm. To access it, go to your Teams Calendar to join. Take care and see you soon.

Neges i ddisgyblion Blwyddyn 6. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yfory ar gyfer eich gwasanaeth
 ymadawyr am 1pm. I gael mynediad iddo, ewch i'ch Calendr Timau i ymuno. Cymerwch ofal a'ch gweld yn fuan.