Dawnsio URDD Dancing

Bydd yr ymarfer nos yfory yn yr ysgol Uwchradd tan 4:30 y.h.

Gweler isod y rhaglen ar gyfer nos Iau. Mi fydd y disgyblion yn  aros syth ar ol ysgol er mwyn gwisgo ayyb ac yna yn cerdded i’r ysgol uwchradd. O edrych ar yr amserlen, rydym yn meddwl bydd y disgyblion y cystadlu tua 5:30 y.h. Mae pris mynediad o £2.50 ar gyfer oedolion.

The rehearsal tomorrow evening will be at the high school until 4:30 p.m.

See below the timetable for Thursday evening. The pupils will stay after school to get changed etc and then walk up to the high school. From looking at the timetable, we believe the pupils will be competing at 5:30 p.m. There is an entry fee of £2.50 for adults.

 

Rhaglen Dawnsio Myllin 13.02.2020.pub (1)