Dawnsio yr URDD Dancing

Mi fydd y gystadleuaeth dawnsio yn yr ysgol Uwchradd nos Iau yma, 13eg o Chwefror am 4:30 y.h.

Gofynnwn i’r disgyblion aros ar ol ysgol er mwyn gwisgo yn barod yna byddwn yn cerdded i’r ysgol uwchradd. Bydd angen diod a snac arnynt.

Dydi trefn yr amserlen heb gyrraedd yr ysgol eto, ond byddwn yn cadarnhau mor fuan a phosib.

Mae’r disgyblion yn ymwybodol yn barod, ond dyma rhestr o’r wisg;

  • Bechgyn – trowsus du ac esgidiau ysgol (Mae gen Mrs Jones gweddill y wisg)
  • Grwp merched ‘zombies’ – leggings du, top llac du a gwyn wedi’w rwygo
  • Grwp merched ‘illusional leg dance’ – leggings du (Mae gen Mrs Jones gweddill y wisg)

Os oes gennych wisg ysgerbwd, dewch a fo os gwelwch yn dda.

The dance competition will be held this Thursday, 13th of February at the high school at 4:30 p.m.

We kindly ask pupils a=to stay after school to get change please. We will then walk up to the high school together.  A snack and drink will be required.

The order of the timetable has not been received by the school yet, but we will let you know as soon as possible.

The children are already aware, however, here is a list of the required outfit.

  • Boys – Black trousers and black school shoes (Mrs Jones has the remaining outfit).
  • Girls group ‘zombies’ – black leggings, ripped baggy black and white top.
  • Girls group ‘illusional leg dance’ – black leggings (Mrs Jones has the remaining outfit).

If you have a skeleton outfit, please bring it along.