Digwyddiad trosglwyddo blwyddyn 6 / Year 6 transition event

Mae gwybodaeth ynghlwm am ddigwyddiad trosglwyddo Blwyddyn 6 yn yr Ysgol Uwchradd ddydd Llun 20 Gorffennaf. Bydd gwybodaeth yn dod allan a fydd eich plentyn yn mynychu’r bore neu’r sesiwn prynhawn yr wythnos nesaf.

Please find information attached relating to the Year 6 transition event at the High School on Monday 20th July. Information will come out as to whether your child will attend the morning or the afternoon session next week.

Transition-event-on-20.7.20