Diogelu Data / Data Protection (GDPR)

GDPR

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol / General Data Protection Regulations

Mae’r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) yn gyfraith newydd a gyflwynir ym mis Mai 2018. Mae’r gyfraith hon yn cyflwyno rheolau newydd ar sut i gadw gwybodaeth yn ddiogel a sut y caiff ei rhannu.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth i weld sut mae Ysgol Gynradd Llanfyllin yn dilyn y GDPR.

The General Data Protection Regulation (GDPR) is a new law introduced in May 2018. This law introduces new rules on how to keep and store information safely and how it is shared.

Please click on the following links for further information to see how Llanfyllin Primary School is following the GDPR.

 

DRAFT Data Protection Policy and GDPR

Privacy Notice Pupils YGL

Privacy Notice Staff YGL