Disco Santes Dwynwen – Valentines Disco

Mae Ffrindiau’r Ysgol wedi trefnu disco Santes Dwynwen/ Sant Ffolant ar gyfer nos Iau, 14eg o Chwefror.  

Er mwyn dathlu Dydd Miwsig Cymru, mae’r Criw Cymry Cwl wedi penderfynu hyrwyddo cerddoriaeth Cymraeg yn y disco. Bu’r holl ddosbarthiadau yn gwrando ar Radio Cymru dydd Gwener.

The Friends of the School have organised a St Dwynwen/ Valentines Day disco Thursday, 14th of February.

In order to celebrate Welsh Music Day, the ‘Criw Cymry Cwl’ have decided to promote Welsh music at the disco. All classes listened to Radio Cymru on Friday.