Disgyblion Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Pupils

Er mwyn dathlu dealltwriaeth y disgyblion o ddinasyddiaeth y byd, bydd dosbarthiadau y Cyfnod Sylfaen yn dathlu diwrnod Wesak neu diwrnod Bwdha ar Ddydd Gwener yr 8fed o Fehefin. Diwrnod sy’n dathlu penblwydd Bwdha yw hwn a byddwn yn gwneud amrywiol weithgareddau yn ystod y bore. Bydd y disgyblion angen dod i’r ysgol mewn dillad lliwgar/ parti.

To develop the pupils understanding of global citizenship, the Foundation Phase Classes will be celebrating Wesak day or Buddha Day on Friday the 8th June. This is a Hindu celebration of Buddha’s birthday. We will be doing a variety of activities throughout the morning. The pupils will need to wear bright and colourful clothes or party clothes.