Diwrnod Cymraeg – Welsh Day

Cawsom ddiwrnod llawn hwyl heddiw yn dathlu ein cymreictod gyda’r iaith a diwylliant.

Roedd Dawnsio gwerin, canu hwiangerddi, coginio cacennau cri a gwneud addurniadau i’r goeden Nadolig. Diolch eto i rieni Harri Best, Sam, James a Joeselin Edwards, Charlie Jones, Keavy Evans a Celyn Roberts am gyfrannu at y coed. 

Roedd y plant wedi eu trefnu mewn grwpiau o gymysg oedran a iaith. Braf oedd gweld y plant yn cydweithio a gofalu am ei gilydd.

Diolch i’r rhieni ac aelodau o’r gymuned am ddod am baned ac i sgwrsio yn y Gymraeg.

 

We had a fun day celebrating the Welsh language and culture.

We had folk dancing, sang traditional nursery rhymes, cooked Welsh cakes and created decorations for the Christmas tree. Thank you to the parents of Harri Best, Sam, James and Joeselin Edwards, Charlie Jones, Keavy Evans and Celyn Roberts for contributing towards the wood.

The children were in mixed age and language groups. It was lovely to see them work together and look after each other.

Than you to the parents and members of the community that came for a cup of tea and a chat in Welsh.