Diwrnod di-wisg/ Own Clothes day

Nodyn i’ch hatgoffa bod diwrnod di-wisg Dydd Gwener 16eg o Fawrth yn gyfnewid am wy Pasg ar gyfer y bingo fydd yn cael ei gynnal nos Iau 22ain o Fawrth am 6.30yp. Diolch yn fawr, edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Just a note to say that there will be a NON-UNIFORM day on Friday the 16th of March in return for this we are asking for a  donation of an Easter Egg for Bingo Night, which is being held on Thursday the 22nd of March at 6.30pm.  Thank you very much and we will look forward to seeing you all!