Diwrnod Diogelwch ar y we – Internet Safety Day

Heddiw cawsom wasanaeth am ddiogelwch ar y we. Mae’n bwysig ein bod ni yn rhannu’r wybodaeth yma efo chi adref. Ydych chi’n ymwybodol o’r oedran i ddefnyddio appiau gwahanaol. Heddiw, daeth i’r golwg bod ambell i blentyn yn defnyddio Instagram, TikTok a Snapchat. Edrychwch ar yr argymellion isod os gwelwch yn dda.

Today, we had an assembly about internet safety. It’s important that we share this information with you at home. Are you aware of the age restrictions for using different apps? Today, it came to light that many children use Instagram, TikTok and Snapchat. Please see the guidelines below.

 

Am fwy o wybodaeth neu cyngor ewch i’r wefan isod;

For more information and support please see the website below:

https://www.bbc.com/ownit