Diwrnod peintio Dydd Sadwrn – Painting day Saturday

Rydym yn hynod o ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi paent i r ysgol. Diolch, i rieni, neiniau a teidiau a’r gymuned am gefnogi. Y cam nesaf yw peintio. Mae’r cyngor ysgol wedi bod yn brysur yn gwneud penderfyniadau ond rydym angen eich cefnogaeth chi i ddod i helpu i beintio. Mae croeso i bawb ddod i’r ysgol dydd Sadwrn rhwng 10 y.b.  a 2 y.p. Hyd yn oed am hanner awr. Every little helps!!!
Diolch o galon am eich cefnogaeth.

We are very grateful for all the paint that has been donated to the school. Thank you to the parents, grandparents and the community for their kind contributions. Now the next step is to paint. The school council have been busy making decisions but we need your help with the painting. You’re welcome to come to the school to help on Saturday, anytime between 10 a.m. and 2 p.m. Even if you only have half an hour to spare. Every little helps!

Thank you ever so much for your support.