Diwrnod trosglwyddo – Transition Day

Dydd Iau yma bydd diwrnod trosglwyddo ysgol gyfan. Mi fydd pob plentyn yn cael diwrnod cyfan yn y dosbarthiadau ar gyfer mis Medi. Gweler y drefn isod. Rydym wedi cyfeirio at y blynyddoedd fel y maent yn bresennol.

 • Dosbarth Mrs Rh. Tomlinson – Plant newydd Medi 2019, Derbyn  a Bl 1.
 • Dosbarth Mrs S. Martin – Plant newydd Medi 2019, Derbyn  a Bl 1.
 • Dosbarth Mrs B. W. Jones – Blwyddyn 2 a 3
 • Dosbarth Mrs B E. Jones – Blwyddyn 2 a 3
 • Dosbarth Mr M Roberts – Bl 4 a 5
 • Dosbarth Mrs A Davies – Bl 4 a 5 

 

 • Peth cyntaf yn y bore;
  • Dosbarth Derbyn presennol  i fewn drwy’r drws canol (ar y ramp) ac ymlaen i’r iard fach ar y cefn.
  • Blwyddyn 2 presennol i aros ar yr iard fawr ac yn mynd mewn pan fydd y gloch yn canu.
 • Diwedd dydd;
  • Pawb allan o’r dosbarthiadau ‘newydd’.

Byddwn yn egluro yr uchod i’r plant yfory. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yn y cyfamser, cysylltwch â ni.

Er gwybodaeth, mi fydd cyfweliadau ar gyfer swydd Bl 5 a 6 ffrwd Gymraeg o fewn yr wythnos nesaf.

 

This Thursday will be our whole school transition day. Each child will spend the whole day in their new class as of September. Please see the order of the day below. We have referred to the year groups as they are currently.

 • Mrs Rh. Tomlinson’s class – New children September 2019, Reception and Year 1.
 • Mrs S. Martin’s class – New children September 2019, Reception and Year 1.
 • Mrs B. W. Jones’s class – Years 2 and 3.
 • Mrs B E. Jones’s class – Years 2 and 3.
 • Mr M Roberts’s class – Years 4 and 5
 • Mrs A Davies’s class – Years 4 and 5.

 

 • First thing in the morning:
  • Current Reception in through the middle door (on the ramp) and on to the small year at the back.
  • Current Year 2 to stay on the big yard until the bell rings.
 • End of the day;
  • Children out from their new classes.

The above will be explained to the pupils tomorrow. However, if you have any additional questions, please don’t hesitate to contact us.

For your information, interviews for the Welsh Year 5 and 6 class will be held within the next week.