Diwrnod trwynau coch – Red nose day

Cofiwch am ddiwrnod trwynau coch yfory. Gwisg hunan ddewis (£1) a gweithgareddau (50c).

Yn ystod y dydd byddwn yn creu arddangosfeydd Meddylfryd Twf ar gyfer ein dosbarthiadau gyda chymorth caredig, Jane Carrington. Os oes gennych unrhyw focsys cardfwrdd,  tibiau neu rholiau cardfwrdd neu bubble wrap, dewch a nhw i’r ysgol ogydd. 

Diolch.

Remember Red nose day tomorrow. Own clothes (£1) and activities (50p).

During the day we will be creating Growth mindset displays for our classrooms with the kind support of Jane Carrington. If you have any cardboard boxes or cardboard  tubes/ rolls, bubble wrap, please bring them to school.

Thank you