Dosbarth Bl 5 a 6 Ffrwd Gymraeg – Welsh Stream Year 5 & 6 class

Yn dilyn cyfweliadau heddiw, mae’n braf cyhoeddi ein bod wedi penodi athrawes ar gyfer dosbarth Bl 5 a 6 y ffrwd Gymraeg. Mi fydd Miss Cari Ellis yn ymuno â ni ym mis Medi.

Following today’s interviews, we’re happy to announce that we have appointed a Year 5 & 6 teacher for the Welsh stream. Miss Cari Ellis will be joining us in September.