Dosbarth Derbyn – Reception Class

Llythyr ar gyfer rhieni y plant sy’n symud o ddosbarth Mrs Vaughan i ddosbarth Mrs Tomlinson ar ôl Pasg.

Oherwydd nifer y disgyblion sy’n dechrau yn y dosbarth Meithrin ar ôl Pasg, mae’n angenrheidiol i rai o ddisgyblion y dosbarth Derbyn (Ffrwd Gymraeg) symud o ddosbarth Mrs. Vaughan (Uned Meithrin a Derbyn) i ddosbarth Mrs. Tomlinson (Blwyddyn 1 a 2).

Rydym wedi ystyried nifer o wahanol ffyrdd i drefnu’r dosbarthiadau oherwydd canllawiau maint dosbarth statudol. Mae’r Uwch Dim Reoli wedi penderfynu symud y plant hynaf o ddosbarth Mrs Vaughan i ddosbarth Mrs Tomlinson.

Mae’r rhieni y disbyblion yn ymwybodol o’r newidiadau yma. Dyma trefniadau y diwrnod trosglwyddo Dydd Mawrth, 4ydd Ebrill. 

Diwrnod Trosglwyddo Transition Day

A letter to parents with children moving from Mrs Vaughan’s class to Mrs Tomlinson’s class after Easter.

Due to the large numbers of pupils starting in the Nursery after Easter, it is necessary for some pupils to move from Mrs. Vaughan’s class (Nursery and Reception Unit) to Mrs. Tomlinson’s class (Year 1 and 2). We have looked at many ways to organise the Welsh medium stream due to class pupil size legislation. The Senior Management Team has decided to move the eldest pupils from Mrs Vaughan’s class to Mrs Tomlinson’s class. The parents of the pupils are aware of these changes.  Here are the details about the transition day on Tuesday, 4th April.

Diwrnod Trosglwyddo Transition Day