Dosbarth Mrs Martin’s Class

Diolch yn fawr i’r rhieni a ddaeth i dacluso yr ardal tu allan heddiw. Rydym ar y trywydd cywir. Roedd torri gwrychoedd, brwsio, peintio a thrwsio. Diolch i’r rhieni am gyfrannu paent. Mae’r ardal tu allan yn edrych yn well yn barod. Byddwn angen cot arall o baent a gosod yr ‘artificial turf’ nesaf. Os ydych ar gael i helpu, gadewch i ni wybod. Mae rhai o’r rhieni yn meddwl picied mewn yn ystod sesiynau Cylch/ playgroup. Cawsom cipolwg o’r turf ar y llawr, mi fydd o’n edrych yn wych ar ol i ni ei gwblhau.

Thank you to the parents that came to start tidying up the outside area today. We are on the right track. We had parents cutting hedges, brushing, fixing, and paining. Thank you to the parents that also donated paint. The outdoor area looks better already. Another coat of paint is needed and we will need to lay the artificial turf next. If you’re free to help, please let us know.  Some parents have decided to pop in during cylch/ playgroup hours. After everyone’s hard work, we had a sneak peak of the turf on the floor. It’s going to look amazing once it’s finished.