Dosbarth Mrs Tomlinson a Bl2 Mrs BW Jones.Mrs Tomlinson’s class and Mrs BWJones year 2s.

Yfory, yn dilyn llais y plant mae y disgyblion wedi penderfynu cael priodas ffug yn y dosbarth. Er mwyn dathlu priodas Conrad ac Alys gofynnwn i’r disgyblion ddod a dillad smart hefo nhw mewn bag i newid iddynt.

Diolch

Tomorrow, following pupil voice the pupils have decided that they would like a mock wedding in class.To celebrate the marriage of Conrad and Alys we ask if pupils would like to bring some smart clothes in a bag to change into.
Thank you