Derbyn, Bl. 1 a 2 (Saesneg) / Reception, Year 1 & 2 (English)