Derbyn, Bl. 1 a 2 (Saesneg) / Reception, Year 1 & 2 (English)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl Derbyn, 1 a 2.

Mrs Saran Martin yw ein hathrawes efo cymorth Mrs Alison Jones a Miss Emalie Jones.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year Reception, 1 & 2. 
Mrs Saran Martin is our teacher and we also have support from Mrs Alison Jones and Miss Emalie Jones.

The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.

Mid Term Plan – SM