Derbyn, Bl. 1 a 2 (Saesneg) / Reception, Year 1 & 2 (English)

Croeso cynnes i chi i dudalen dosbarth Bl Derbyn, 1 a 2.

Mrs Saran Martin yw ein hathrawes efo cymorth Mrs Alison Jones, Miss Emalie Jones and Mrs Louise Matthews.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

A warm welcome to Year Reception, 1 & 2. 
Mrs Saran Martin is our teacher and we also have support from Mrs Alison Jones, Miss Emalie Jones and Mrs Louise Matthews.

The aim of this page is to give you a taste of what goes on in our class.

Cynllun tymor canol draw dros y mor SM